Om SiljaPrint

SiljaPrint, som ägs av Bokstaven AB

Vi trycker dekaler, skyltar, storformat, packtejp, avspärrningsband, kuvert, visitkort, broschyrer, foldrar, flygblad m.m.

SiljaPrint producerar även Kråkbladet, ett informations- och annonsblad för Svärdsjöbygden, med Enviken, Linghed, Sundborn och omkringliggande byar, utgiven av SiljaPrint (fd. Svärdsjö Tryck).

Kråkbladet trycks lokalt i Bokstavens tryckeri i Rättvik i ca 8000 exemplar på lokalproducerat papper från Arctic i Grycksbo och distribueras av posten samt oss själva.

Bokstaven AB ger även ut systermagasinet RättviksNytt, Magasin Leksand och Masen.

Distribution

Distributör: Post Nord

Posten sköter utdelningen av vår tidning. Kråkbladet går under tjänsten
Gratistidning och läggs därför i postlådor med ”nej tack till reklam”.

Tidningen finns även att hämta på bensinstationer, matvarubutiker, turistbyrån, hotell med flera platser i våra utgivningsområden
Den finns även att hämta på vårt tryckeri, Bokstaven AB på Reparatörvägen.

Har du ej fått Kråkbladet?

Vid utebliven tidning, Kontakta Redaktionen 0248-107 77.