Om SiljaPrint

SiljaPrint, som ägs av Bokstaven AB

Vi trycker dekaler, skyltar, storformat, packtejp, avspärrningsband, kuvert, visitkort, broschyrer, foldrar, flygblad m.m.

SiljaPrint producerar även Kråkbladet, ett informations- och annonsblad för Svärdsjöbygden, med Enviken, Linghed, Sundborn och omkringliggande byar, utgiven av SiljaPrint (fd. Svärdsjö Tryck).

Kråkbladet trycks lokalt i Bokstavens tryckeri i Rättvik i ca 8000 exemplar på lokalproducerat papper från Arctic i Grycksbo och distribueras av posten samt oss själva.

Bokstaven AB ger även ut systermagasinen RättviksNytt, Leksandbladet, Masen i Mora och VeckoNytt i Filipstad.

Distribution

Distributör: Postnord och SDR

Utdelningen av vår tidning sker via Postnord till alla företag och SDR till alla hushåll i Svärdsjöbygden, från Övertänger och Enviken till Danholn, från Toftbyn till Vintjärn och Svartnäs. Kråkbladet går under tjänsten Gratistidning och läggs därför även i postlådor med ”nej tack till reklam”.

 

Tidningen finns även att hämta på ett
20-tal ställen i bygden: många
affärer, matvarubutiker, bemannade bensinstationer och på vårt tryckeri,
Bokstaven AB på Reparatörvägen i Rättvik.

 

 

Har du ej fått Kråkbladet?

Vid utebliven tidning, kontakta redaktionen 0248-107 77.

 

Du kan läsa Kråkbladet på nätet.
Vår Facebooksida är öppen även för den som inte har eget konto: Krakbladet